<HTML> <HEAD> <TITLE>www.OSTRAVA.unas.cz - iceFEJETONY</TITLE> </HEAD> <body bgcolor="black" link="gold" vlink="gold" alink="red" text="white"> <style type="text/css"> <!-- body { scrollbar-face-color: black; scrollbar-shadow-color: #333333; scrollbar-highlight-color: #464646; scrollbar-3dlight-color: white; scrollbar-darkshadow-color: #333333; scrollbar-track-color: #232323; scrollbar-arrow-color: orange; } --> </style> <AKTUALITY> <center> <HR width="100%" size="5" color="gold"> <table width="100%" cols="2" rows="1" cellspading="0" cellspacing="0"> <TR align="left"> <td width="120"> <img src="fejeton.gif" border=0></td> <td align="left"><font face="Book Antiqua, Arial" color="orange" size="4"> <font size="6"><b><i>ice.Mike</i></b></font><br>a jeho pohled na vc v zbavnch fejetonech...</font> </td></tr></table> <HR width="100%" size="5" color="gold"> <table width="640" cols="2" rows="1" cellspading="0" cellspacing="0"> <TR align="left"> <td align="center" rowspan="2" width="50"> <font face="Arial" color="yellow" size="5"> <b>10.</b></font></td> <td bgcolor="#464646"> <A href="fejeton010.htm" target="main"> <font face="Book Antiqua" color="yellow" size="4"> <b> Dra jmnem Karolna </b></font></A></td></tr> <TR align="left"> <td align="left"><font face="Arial" color="white" size=2> <b>( 1. bYezna 2010 )</b><br> <li>Tento fejeton se zamYuje na obY staveniat v centru Ostravy, nikoliv na ~eny jmnem Karolna</li></font> </td></tr></table> <HR width="100%" size="2" color="gold"> <table width="640" cols="2" rows="1" cellspading="0" cellspacing="0"> <TR align="left"> <td align="center" rowspan="2" width="50"> <font face="Arial" color="yellow" size="5"> <b>9.</b></font></td> <td bgcolor="#464646"> <A href="fejeton009.htm" target="main"> <font face="Book Antiqua" color="yellow" size="4"> <b> Skelet neskelet... </b></font></A></td></tr> <TR align="left"> <td align="left"><font face="Arial" color="white" size=2> <b>( 25. Yjna 2009 )</b><br> <li>Vyrovnan nevyrovnan se skeletem...</li></font> </td></tr></table> <HR width="100%" size="2" color="gold"> <table width="640" cols="2" rows="1" cellspading="0" cellspacing="0"> <TR align="left"> <td align="center" rowspan="2" width="50"> <font face="Arial" color="yellow" size="5"> <b>8.</b></font></td> <td bgcolor="#464646"> <A href="fejeton008.htm" target="main"> <font face="Book Antiqua" color="yellow" size="4"> <b> Sbohem zlat ro Bazalo... </b></font></A></td></tr> <TR align="left"> <td align="left"><font face="Arial" color="white" size=2> <b>( 24. ervna 2009 )</b><br> <li>Kam s Bankem a jeho fanouaky? Na pole za msto!!!</li></font> </td></tr></table> <HR width="100%" size="2" color="gold"> <table width="640" cols="2" rows="1" cellspading="0" cellspacing="0"> <TR align="left"> <td align="center" rowspan="2" width="50"> <font face="Arial" color="yellow" size="5"> <b>7.</b></font></td> <td bgcolor="#464646"> <A href="fejeton007.htm" target="main"> <font face="Book Antiqua" color="yellow" size="4"> <b> Rzovit Vnoce... </b></font></A></td></tr> <TR align="left"> <td align="left"><font face="Arial" color="white" size=2> <b>( 31. prosince 2008 )</b><br> <li>Kon  rok a my bilancujeme...</li></font> </td></tr></table> <HR width="100%" size="2" color="gold"> <table width="640" cols="2" rows="1" cellspading="0" cellspacing="0"> <TR align="left"> <td align="center" rowspan="2" width="50"> <font face="Arial" color="yellow" size="5"> <b>6.</b></font></td> <td bgcolor="#464646"> <A href="fejeton006.htm" target="main"> <font face="Book Antiqua" color="yellow" size="4"> <b> P KO... (nadpis byl zkrcen o 10 pater) </b></font></A></td></tr> <TR align="left"> <td align="left"><font face="Arial" color="white" size=2> <b>( 17. srpna 2008 )</b><br> <li>Historie se opakuje, skvl napady kon  jako usmvn torza...</li></font> </td></tr></table> <HR width="100%" size="2" color="gold"> <table width="640" cols="2" rows="1" cellspading="0" cellspacing="0"> <TR align="left"> <td align="center" rowspan="2" width="50"> <font face="Arial" color="yellow" size="5"> <b>5.</b></font></td> <td bgcolor="#464646"> <A href="fejeton005.htm" target="main"> <font face="Book Antiqua" color="yellow" size="4"> <b> Jak se msto vyvj... </b></font></A></td></tr> <TR align="left"> <td align="left"><font face="Arial" color="white" size=2> <b>( 20. ervence 2008 )</b><br> <li>Kdy~ se Ice.Mike setkal s navrtilcem...</li></font> </td></tr></table> <HR width="100%" size="2" color="gold"> <table width="640" cols="2" rows="1" cellspading="0" cellspacing="0"> <TR align="left"> <td align="center" rowspan="2" width="50"> <font face="Arial" color="yellow" size="5"> <b>4.</b></font></td> <td bgcolor="#464646"> <A href="fejeton004_tramvaje.htm" target="main"> <font face="Book Antiqua" color="yellow" size="4"> <b> CINK CINK... </b></font></A></td></tr> <TR align="left"> <td align="left"><font face="Arial" color="white" size=2> <b>( 21. duben 2008 )</b><br> <li>I na DPO doalo, odvolan Yeditel, tragick nehoda tramvaj... jak to vid Ice.Mike?</li></font> </td></tr></table> <HR width="100%" size="2" color="gold"> <table width="640" cols="2" rows="1" cellspading="0" cellspacing="0"> <TR align="left"> <td align="center" rowspan="2" width="50"> <font face="Arial" color="yellow" size="5"> <b>3.</b></font></td> <td bgcolor="#464646"> <A href="fejeton003_ridici.htm" target="main"> <font face="Book Antiqua" color="yellow" size="4"> <b> Rallye de la Ostrava </b></font></A></td></tr> <TR align="left"> <td align="left"><font face="Arial" color="white" size=2> <b>( 23. srpna 2007 )</b><br> <li>Co jinho vede lovka k napsn tohoto lnku, ne~ jeho vlastn zkuaenost!</li></font> </td></tr></table> <HR width="100%" size="2" color="gold"> <table width="640" cols="2" rows="1" cellspading="0" cellspacing="0"> <TR align="left"> <td align="center" rowspan="2" width="50"> <font face="Arial" color="yellow" size="5"> <b>2.</b></font></td> <td bgcolor="#464646"> <A href="fejeton002_stromy.htm" target="main"> <font face="Book Antiqua" color="yellow" size="4"> <b> Strom, ohro~en druh... </b></font></A></td></tr> <TR align="left"> <td align="left"><font face="Arial" color="white" size=2> <b>( 3. ervence 2007 )</b><br> <li>Jak je to se stromy v Komenskho sadech, a jak kcen ovlivn zdrav obyvatel?</li></font> </td></tr></table> <HR width="100%" size="2" color="gold"> <table width="640" cols="2" rows="1" cellspading="0" cellspacing="0"> <TR align="left"> <td align="center" rowspan="2" width="50"> <font face="Arial" color="yellow" size="5"> <b>1.</b></font></td> <td bgcolor="#464646"> <A href="fejeton001_basket.htm" target="main"> <font face="Book Antiqua" color="yellow" size="4"> <b> PYiprav se, hrajem... </b></font></A></td></tr> <TR align="left"> <td align="left"><font face="Arial" color="white" size=2> <b>( 18. ervna 2007 )</b><br> <li>Kolega  ice.mike pro vs bude pYipravovat novou rubriku fejetono :-)</li></font> </td></tr></table> <HR width="100%" size="5" color="gold"> <font face="Book Antiqua" color="white" size="2"> <b>2007-2009 ice.mike</b><br> <A href="http://ostrava.unas.cz/kamery/email.htm"> <img src="http://ostrava.unas.cz/kamery/logo.gif" border=0></A></font> </center> </BODY> </HTML>