NOVÉ STAVBY / REGENERACE ÚZEMÍ, PROLUKY
Nová Karolina
Nejznámější a největší projekt současné regenerace Ostravy. Jedná se o plochu po bývalé koksovně Karolina.
Nové Vítkovice
Ojedinělý projekt regenerace městského obvodu Vítkovice. Jedná se o Vysoké pece, o nové ředitelství Vítkovic a o ulici Ruskou.
Proluky v centru Ostravy
Proluky v centru města určené k opětovné zástavbě. Tyto místa vznikla většinou během 2. sv. války, kdy Ostrava u nás utrpěla nejvíce.