Téma OSTRAVA - nové stavby
Centrum pokročilých
inovačních technologií

(Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava)
- DOKONČENÝ PROJEKT -

Technologický pavilon CPIT je nepodsklepený třípodlažní objekt v areálu VŠB – TUO v Porubě, ve kterém budou umístěna odborná pracoviště špičkových absolventů doktorských studijních programů a dalších absolventů a studentů univerzity v oblasti perspektivních technologií pro stavebnictví, hutnictví, strojírenství, energetiku, informatiku a nanotechnologie. V pavilonu budou laboratoře, kanceláře a poloprovozní prostory. Pavilon bude mít nosnou konstrukci z prefabrikovaného železobetonového skeletu a plochou střechu. Fasádu bude tvořit odvětraný plášť z hliníkových kazet a prosklených hliníkových stěn.
Lokalizace:
Poruba, areál VŠB-TU Ostrava, ulice 17.listopadu situační mapka

Informace:
Začátek stavby: leden 2007
Dokončení stavby: březen 2008


Centrum pokročilých inovačních technologií na oficiální vizualizaci.


Rozestavěné CPIT pohledem panoramatické webkamery (20.5.2007).

  • Výstavba bude stát 191,6 mil. Kč bez DPH
  • Stavbu staví firma OHL ŽS, projekt vypracovala firma OSA projekt
  • Celková zastavěná plocha včetně atria bude 3.952 m2

Galerie:

Podívejte se na vizualizace a fotografie ze stavby Centra pokročilých inovačních technologií.