Téma OSTRAVA - nové stavby

Pavilon velkých poslucháren
(Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava)


Nový Pavilon velkých poslucháren vyroste v areálu VŠB Fakulty stavební na ulici Ludvíka Podéště v Porubě na konečné MHD "Opavská". Nahradí tak dnes nevyhovující a nedostatečné prostory starých poslucháren v areálu VŠB na ulici 17. listopadu.
Bude to šestipodlažní budova, ve které budou umístěny nové posluchárny s kapacitou 25 až 50 míst, ateliéry, pracovny pro vyučující a dvě velkoprostorové posluchárny, z nichž každá má kapacitu 200 míst. Celkový obestavěný prostor bude činit 29.200 m3. Nosnou konstrukci bude tvořitželezobetonový skelet, střecha bude plochá a na fasádě budou pásová okna. Jako dominantu objektu navrhli autoři projektu nárožní věž s ocelovou nosnou konstrukcí opláštěnou strukturálními prosklenými stěnami.
Lokalizace:
Poruba, areál VŠB Fakulty stavební, ulice Ludvíka Podéště, MHD "Opavská" situační mapka

Informace:
Začátek stavby: srpen 2007
Dokončení stavby: IV.čtvrtletí 2008


Centrum pokročilých inovačních technologií na oficiální vizualizaci.

  • Výstavba bude stát 177,2 mil. Kč bez DPH
  • Stavbu staví firma OHL ŽS, projekt vypracovala firma PPS Kania
  • Celková zastavěná plocha bude 1.816 m2

Galerie:

Podívejte se na vizualizace a fotografie ze stavby Pavilonu velkých poslucháren VŠB Fakulty stavební.Rozestavěný Pavilon velkých poslucháren pohledem webkamery (živě).