Téma OSTRAVA - nové stavby
Fakulta elektrotechniky
a informatiky

(Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava)
- PROJEKT V PŘIPRAVĚ -

TNovostavba FEI, VŠB-TUO v Ostravě – Porubě bude budova půdorysně členitá několika křídly jednotlivých částí objektu. Bude mít čtyři až pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, konstrukční výšky jednotlivých pater jsou navrženy 3,5 m v suterénu a 4,0 m v nadzemních podlažích. Suterénní podlaží bude využíváno jednak pro parkování osobních vozidel, jednak pro technické zázemí objektu a archiv, v nadzemních podlažích budou situovány kanceláře, učebny, sociální zařízení a sklady.
Lokalizace:
Poruba, areál VŠB-TU Ostrava, ulice Dr. Slabihoudka ukázat na mapě
Situační mapka nového objektu situační mapka
Situační schéma objektu a jeho okolí situační schéma

Informace:
Začátek stavby: březen 2009
Dokončení stavby: 2011


Nová budova VŠB-TU Fakulty elektrotechniky a informatiky.

  • Celková zastavěná plocha bude 4.323 m2
  • Počet nových parkovacích stání bude 183 míst
  • Předpokládaný počet zaměstnanců činí 200 osob a studentů 1800
  • Celková plocha celého areálu VŠB je v současnosti 280.000 m2

Galerie:

Podívejte se na vizualizace nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky v Porubě.