Téma OSTRAVA - nové stavby
Pavilony ITT, IET a AS
(Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava)
- PROJEKT V PŘIPRAVĚ -

Stavba vytvoří nové prostory pro výzkumná a vývojová centra představující nové řešení integrované formy vzdělávání, výzkumu, vývoje a rozvoje inovací.
V navrhovaném objektu budou umístěny tři samostatné provozní celky s technologickými laboratořemi, souvisejícími pracovišti a pomocnými provozy se společným zázemím technické a dopravní infrastruktury.
Lokalizace:
Poruba, areál VŠB-TU Ostrava, ulice Studentská ukázat na mapě
Situační mapka nového objektu situační mapka
Situační schéma objektu a jeho okolí situační schéma

Informace:
Začátek stavby: leden 2011
Dokončení stavby: listopad 2012


Nová budova pavilonů ITT, IET a AS.

Navržené provozní celky:
  • ITT – Institut cistých technologií težby a užití energetických surovin a geokompozitů
  • IET – Institut environmenálních technologií geokompozitu
  • AS – Automobilové studio

Galerie:

Podívejte se na vizualizace nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky v Porubě.