* BOHUMÍNSKÁ |10| 28. ŘÍJNA *
"Slezská Ostrava - most Miloše Sýkory"
BOHUMÍNSKÁ (FRÝDECKÁ) [II/477] směr Kunčičky, "ul. Rudná" BOHUMÍNSKÁ [II/477] směr Muglinov, Hrušov, "ul. Českobratrská"
28. ŘÍJNA směr "ulice Sokolská, centrum", (Masarykovo náměstí)