* ČESKOBRATRSKÁ |25| HORNOPOLNÍ *
"Moravská Ostrava - Fifejdy"
ČESKOBRATRSKÁ [II/479] směr centrum, Sl. Ostrava, (Nádražní) HORNOPOLNÍ směr R56, městská nemocnice
VARENSKÁ směr ul. Novinářská, Futurum HORNOPOLNÍ směr Pivovar