VODÁRNA * 1.MÁJE |29| 28.ŘÍJNA * .................
"Mariánské Hory - Mariánské náměstí"
ulice 1.máje směr Vítkovice, (Mírové náměstí) 28. ŘÍJNA [II/479] směr Hulváky, Poruba
ulice PŘEMYSLOVCŮ směr "ulice Mariánskohorská, Slovenská" 28. ŘÍJNA [II/479] směr Moravská Ostrava, (Krajský ůřad, ÚAN)