* MICHÁLKOVICKÁ |32| 28. HLADNOVSKÁ *
"Slezská Ostrava - Hladnov"
ulice Michálkovická směr centrum, (stadion Bazaly) ulice Hladnovská směr Muglinov
ulice Michálkovická směr Michálkovice, (ZOO) ulice Keltičkova směr "Slezskoostravská radnice"